Infos 2a

Infos 2a” to podręcznik do nauki języka niemieckiego przewidziany dla drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego bądź technikum. Zgodny jest więc z podstawą programową, którą po raz ostatni realizować będą uczniowie rozpoczynający szkołę średnią w roku szkolnym 2019/2020. Podręcznik został napisany przez Tomasza Gajownika, Ninę Drabich oraz Birgit Sekulski. Wydany został nakładem wydawnictwa Pearson, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 451/3/2012.

Zawartość podręcznika

Podstawowym celem podręcznika jest rzetelne przygotowanie ucznia do nauki języka niemieckiego w życiu codziennym, a także sumienne przygotowanie go do zdawania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jego mocną stroną jest z pewnością możliwość pracy na jednym podręczniku z grupą na różnym poziomie językowym. Przyda się więc on zarówno osobom dopiero rozpoczynającym przygodę z niemieckim oraz tym, którzy są już na pewnym poziomie zaawansowania. Podręcznik został opracowany przy uwzględnieniu rozmaitych uwag nauczycieli i lektorów, a więc jest wolny od błędów, które można spotkać w innych wydawnictwach. Pomyślany został przede wszystkim jako pomoc naukowa będąca dopełnieniem szkolnej lekcji, natomiast oczywiście może być wykorzystany również przez osoby, które edukację publiczną mają już dawno za sobą, a języka niemieckiego chcą uczyć się dla siebie.

Mocne strony publikacji

Materiał leksykalny i językowy omawiany w podręczniku wprowadzony został w oparciu o autentyczne teksty, co daje możliwość żywego obcowania z naturalnym używaniem mowy naszych sąsiadów zza Odry. Teksty dotyczą zainteresowań dzisiejszej młodzieży, a także aktualnych wydarzeń, co powoduje, że trafiają do młodych ludzi i zaciekawiają ich. W celu urozmaicenia nauki wprowadzone zostały elementy wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych. Jako, że głównym celem podręcznika jest przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości, poczesną w nim rolę zajmują przykładowe zadania typu maturalnego. Mają one na celu oswojenie ucznia ze standardami egzaminacyjnymi i przećwiczenie na wielu przykładach umiejętności, które musi nabyć do satysfakcjonującego zdania matury. Podręcznik zachęca uczniów do konwersacji w języku niemieckim – przykłada dużą rolę do nauki poprawnego mówienia w języku obcym. Warto również dodać, że do publikacji dołączona została płyta CD z dodatkowymi materiałami, które mają stanowić kolejne źródło inspirujących ćwiczeń.

 

 


Posted in Podręczniki do nauki języków, Szkoła średnia and tagged , , , , by with no comments yet.

„Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”- edukacja dla bezpieczeństwa

Publikacja opracowana przez Jarosława Słomę- „Żyję i działam bezpiecznie”, jest podręcznikiem stworzonym dla uczniów szkoły podstawowej. Książka jest zgodna z nową podstawą programową i stworzona została na bazie wytycznych, które zawarte zostały w rozporządzeniu dotyczącym tej właśnie podstawy. Wydawnictwo, które opublikowało „Żyje i działam bezpiecznie” to „Nowa Era”, a podręcznik dopuszczony do druku został w 2017 roku. Treść jaka wchodzi w skład podręcznika to głównie wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w najbardziej popularnych przypadkach. To solidnie opracowany dział, który dotyczy edukacji zdrowotnej.

Zalety publikacji

  • pozwala uczniowi przyswoić potrzebną wiedzę, głównie dzięki układowi zagadnień i treści, ponieważ cała konstrukcja wykonana została w sposób niezwykle prosty i przejrzysty. To również atrakcyjna szata graficzna przyciąga uwagę i umożliwia zaciekawienie podręcznikiem.
  • w sposób logiczny pomaga zapamiętać najważniejsze elementy i treści,
  • uczeń łatwo nabywa umiejętności praktyczne,
  • cała książka wzbogacona została o tabele, zdjęcia, infografiki czy schematy, tak aby jak najwyraźniej zaznaczyć najistotniejsze szczegóły,
  • ćwiczenia oraz materiał podany w treści, zostały tak opracowane, aby było możliwe powtórzenie informacji z poprzednich zajęć i jeszcze lepsze ich utrwalenie (po każdej sekcji informacyjnej, następuje część z ćwiczeniami co daje uczniowi sposobność do sprawdzenia swojej wiedzy zarówno z bieżących i poprzednich zajęć, jak i całości),
  • polepsza zapamiętywanie,
  • zdobyta wiedza jest użyteczna w szkole i także na co dzień, pozwala chronić zdrowie i życie swoje oraz innych ludzi,
  • zawiera schematy podstępowania w sytuacjach niebezpiecznych, awaryjnych, koncentruje się na problemach kluczowych, pozwala wyjść z trudnych sytuacji.

To pierwsza tego typu książka, która wprowadza uczniów w świat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Została skonstruowana tak, aby najmłodsi, nie mieli problemu ze jej zrozumieniem i wyciąganiem wniosków. Przygotowuje ona uczniów szkoły podstawowej, do unikania na co dzień niebezpiecznych sytuacji oraz informuje jak należy się zachować, w momencie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Bogate ilustracje znacznie upraszczają spojrzenie na dany problem i dużo lepiej obrazują jego rozwiązanie. Przez to działa na wyobraźnię, pozwala pobudzić emocje, a także odróżnić sytuacje, w których powinniśmy odczuwać zagrożenie, od tych bezpiecznych. Wszystko to opracowane zostało odpowiednio do wiedzy jaką powinny posiadać dzieci w szkole podstawowej.

 

 

 


Posted in Słowniki i podręczniki, Szkoła podstawowa and tagged , , by with no comments yet.

„Wędrując ku dorosłości”- seria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Seria ta przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczająca przedmiotu- wychowanie do życia w rodzinie. Z jednej strony jest to nauka i rzeczy dość nowe, z drugiej jednak publikacja skupia w sobie treści, które bliskie są życiu codziennemu i przede wszystkim praktyce. „Wędrując ku dorosłości” pozwala odpowiedzieć na najbardziej nurtujące nastolatków pytania i rozwiązać wiele problemów, z którymi w danym momencie mogą się oni zmagać.

Co znajdziemy w podręczniku?

Podręcznik umożliwia uczniom, poznać wszelakie aspekty związane z życiem uczuciowym i emocjonalnym, głównie ze strony psychologicznej, wyjaśniając przyczyny mechanizmów kierujących ludźmi. Ponadto przedstawia w sposób niezwykle prosty i zrozumiały budowę ciała człowieka, skupiając się na układzie rozrodczym kobiety i mężczyzny i procesom, którym podlegają w określonym wieku. To także oprócz spraw intymnych, poruszenie najczęściej występujących sytuacji w relacjach z rodziną czy rodzicami, ale też tych typowo damsko- męskich. Połączenie takie, daje nam rozległą wiedzę z zakresu biologii, psychologii, etyki, socjologii czy prawa.

Dzięki publikacji, uczniowie są w stanie odpowiedzieć sobie na wiele pytań, poznać samych siebie i swoje zachowania, które w pewnym wieku mogą być niezrozumiałe. Najszerzej poruszany temat to oczywiście płciowość, to jak funkcjonuje i jakie ma przeznaczenie. Bez wątpienia cała seria „Wędrując ku dorosłości” rozwiewa wiele wątpliwości i odkrywa dużą ilość tajemnic. Uczniowie są w stanie osiągnąć odpowiednią postawę i zgromadzić niezbędną każdemu człowiekowi wiedzę. Publikacja uczy bycia zdolnym do miłości, a ponadto wykształca w nastolatkach akceptację i rozwój najważniejszych wartości życiowych. Do tego daje uczniowi sposobność do zastanowienia się nad istotą życia, miłości, jasno określa co kształtuje osobowość dojrzałego człowieka. Wskazuje jakie relacje powinniśmy zawierać, jakich się wystrzegać tak, aby jak najlepiej móc przygotować się do życia w dorosłym społeczeństwie, stworzonej przez siebie rodzinie.

Do każdego podręcznika dodane są także ćwiczenia tak, aby przyswojone informacje można było jeszcze bardziej utrwalić i później odnieść do życia codziennego- użyć w praktyce. Części, z których składa się seria, stopniowo poruszają coraz to ważniejsze oraz poważniejsze tematy, tak aby po zakończeniu edukacji serią, uczeń miał pewność, że zgromadzona przez niego wiedza jest kompletna i różnorodna. Sposób w jaki ta książka została opracowana, daje nastolatkowi szansę do przeczytania jej bez oporów i niechęci, z racji prostoty i doboru treści.

 

 


Posted in Podręczniki szkolne and tagged , , by with no comments yet.