Infos 2a

Infos 2a” to podręcznik do nauki języka niemieckiego przewidziany dla drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego bądź technikum. Zgodny jest więc z podstawą programową, którą po raz ostatni realizować będą uczniowie rozpoczynający szkołę średnią w roku szkolnym 2019/2020. Podręcznik został napisany przez Tomasza Gajownika, Ninę Drabich oraz Birgit Sekulski. Wydany został nakładem wydawnictwa Pearson, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 451/3/2012.

Zawartość podręcznika

Podstawowym celem podręcznika jest rzetelne przygotowanie ucznia do nauki języka niemieckiego w życiu codziennym, a także sumienne przygotowanie go do zdawania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jego mocną stroną jest z pewnością możliwość pracy na jednym podręczniku z grupą na różnym poziomie językowym. Przyda się więc on zarówno osobom dopiero rozpoczynającym przygodę z niemieckim oraz tym, którzy są już na pewnym poziomie zaawansowania. Podręcznik został opracowany przy uwzględnieniu rozmaitych uwag nauczycieli i lektorów, a więc jest wolny od błędów, które można spotkać w innych wydawnictwach. Pomyślany został przede wszystkim jako pomoc naukowa będąca dopełnieniem szkolnej lekcji, natomiast oczywiście może być wykorzystany również przez osoby, które edukację publiczną mają już dawno za sobą, a języka niemieckiego chcą uczyć się dla siebie.

Mocne strony publikacji

Materiał leksykalny i językowy omawiany w podręczniku wprowadzony został w oparciu o autentyczne teksty, co daje możliwość żywego obcowania z naturalnym używaniem mowy naszych sąsiadów zza Odry. Teksty dotyczą zainteresowań dzisiejszej młodzieży, a także aktualnych wydarzeń, co powoduje, że trafiają do młodych ludzi i zaciekawiają ich. W celu urozmaicenia nauki wprowadzone zostały elementy wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych. Jako, że głównym celem podręcznika jest przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości, poczesną w nim rolę zajmują przykładowe zadania typu maturalnego. Mają one na celu oswojenie ucznia ze standardami egzaminacyjnymi i przećwiczenie na wielu przykładach umiejętności, które musi nabyć do satysfakcjonującego zdania matury. Podręcznik zachęca uczniów do konwersacji w języku niemieckim – przykłada dużą rolę do nauki poprawnego mówienia w języku obcym. Warto również dodać, że do publikacji dołączona została płyta CD z dodatkowymi materiałami, które mają stanowić kolejne źródło inspirujących ćwiczeń.

 

 


Posted in Podręczniki do nauki języków, Szkoła średnia and tagged , , , , by with no comments yet.