Infos 2a

Infos 2a” to podręcznik do nauki języka niemieckiego przewidziany dla drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego bądź technikum. Zgodny jest więc z podstawą programową, którą po raz ostatni realizować będą uczniowie rozpoczynający szkołę średnią w roku szkolnym 2019/2020. Podręcznik został napisany przez Tomasza Gajownika, Ninę Drabich oraz Birgit Sekulski. Wydany został nakładem wydawnictwa Pearson, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 451/3/2012.

Zawartość podręcznika

Podstawowym celem podręcznika jest rzetelne przygotowanie ucznia do nauki języka niemieckiego w życiu codziennym, a także sumienne przygotowanie go do zdawania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jego mocną stroną jest z pewnością możliwość pracy na jednym podręczniku z grupą na różnym poziomie językowym. Przyda się więc on zarówno osobom dopiero rozpoczynającym przygodę z niemieckim oraz tym, którzy są już na pewnym poziomie zaawansowania. Podręcznik został opracowany przy uwzględnieniu rozmaitych uwag nauczycieli i lektorów, a więc jest wolny od błędów, które można spotkać w innych wydawnictwach. Pomyślany został przede wszystkim jako pomoc naukowa będąca dopełnieniem szkolnej lekcji, natomiast oczywiście może być wykorzystany również przez osoby, które edukację publiczną mają już dawno za sobą, a języka niemieckiego chcą uczyć się dla siebie.

Mocne strony publikacji

Materiał leksykalny i językowy omawiany w podręczniku wprowadzony został w oparciu o autentyczne teksty, co daje możliwość żywego obcowania z naturalnym używaniem mowy naszych sąsiadów zza Odry. Teksty dotyczą zainteresowań dzisiejszej młodzieży, a także aktualnych wydarzeń, co powoduje, że trafiają do młodych ludzi i zaciekawiają ich. W celu urozmaicenia nauki wprowadzone zostały elementy wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych. Jako, że głównym celem podręcznika jest przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości, poczesną w nim rolę zajmują przykładowe zadania typu maturalnego. Mają one na celu oswojenie ucznia ze standardami egzaminacyjnymi i przećwiczenie na wielu przykładach umiejętności, które musi nabyć do satysfakcjonującego zdania matury. Podręcznik zachęca uczniów do konwersacji w języku niemieckim – przykłada dużą rolę do nauki poprawnego mówienia w języku obcym. Warto również dodać, że do publikacji dołączona została płyta CD z dodatkowymi materiałami, które mają stanowić kolejne źródło inspirujących ćwiczeń.

 

 


Posted in Podręczniki do nauki języków, Szkoła średnia and tagged , , , , by with no comments yet.

„Wędrując ku dorosłości”- seria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Seria ta przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczająca przedmiotu- wychowanie do życia w rodzinie. Z jednej strony jest to nauka i rzeczy dość nowe, z drugiej jednak publikacja skupia w sobie treści, które bliskie są życiu codziennemu i przede wszystkim praktyce. „Wędrując ku dorosłości” pozwala odpowiedzieć na najbardziej nurtujące nastolatków pytania i rozwiązać wiele problemów, z którymi w danym momencie mogą się oni zmagać.

Co znajdziemy w podręczniku?

Podręcznik umożliwia uczniom, poznać wszelakie aspekty związane z życiem uczuciowym i emocjonalnym, głównie ze strony psychologicznej, wyjaśniając przyczyny mechanizmów kierujących ludźmi. Ponadto przedstawia w sposób niezwykle prosty i zrozumiały budowę ciała człowieka, skupiając się na układzie rozrodczym kobiety i mężczyzny i procesom, którym podlegają w określonym wieku. To także oprócz spraw intymnych, poruszenie najczęściej występujących sytuacji w relacjach z rodziną czy rodzicami, ale też tych typowo damsko- męskich. Połączenie takie, daje nam rozległą wiedzę z zakresu biologii, psychologii, etyki, socjologii czy prawa.

Dzięki publikacji, uczniowie są w stanie odpowiedzieć sobie na wiele pytań, poznać samych siebie i swoje zachowania, które w pewnym wieku mogą być niezrozumiałe. Najszerzej poruszany temat to oczywiście płciowość, to jak funkcjonuje i jakie ma przeznaczenie. Bez wątpienia cała seria „Wędrując ku dorosłości” rozwiewa wiele wątpliwości i odkrywa dużą ilość tajemnic. Uczniowie są w stanie osiągnąć odpowiednią postawę i zgromadzić niezbędną każdemu człowiekowi wiedzę. Publikacja uczy bycia zdolnym do miłości, a ponadto wykształca w nastolatkach akceptację i rozwój najważniejszych wartości życiowych. Do tego daje uczniowi sposobność do zastanowienia się nad istotą życia, miłości, jasno określa co kształtuje osobowość dojrzałego człowieka. Wskazuje jakie relacje powinniśmy zawierać, jakich się wystrzegać tak, aby jak najlepiej móc przygotować się do życia w dorosłym społeczeństwie, stworzonej przez siebie rodzinie.

Do każdego podręcznika dodane są także ćwiczenia tak, aby przyswojone informacje można było jeszcze bardziej utrwalić i później odnieść do życia codziennego- użyć w praktyce. Części, z których składa się seria, stopniowo poruszają coraz to ważniejsze oraz poważniejsze tematy, tak aby po zakończeniu edukacji serią, uczeń miał pewność, że zgromadzona przez niego wiedza jest kompletna i różnorodna. Sposób w jaki ta książka została opracowana, daje nastolatkowi szansę do przeczytania jej bez oporów i niechęci, z racji prostoty i doboru treści.

 

 


Posted in Podręczniki szkolne and tagged , , by with no comments yet.